ABSTRAKTA sesterská sekce

1. Neonatologie včera a dnes

Ševčíková Kateřina, Klímová Kateřina – Brno

Narození je ta nejdůležitější věc v našem životě.

Neonatologie prošla v posledních letech významným medicínským i ošetřovatelským vývojem. Na počátku byla snaha porodníků zachovat při životě předčasně narozené děti. Vývoj oboru velmi ovlivnilo a urychlilo zavedení metod intenzivní medicíny do péče o tyto děti. Náplní neonatologie se však nestalo pouze přežití novorozence, ale i kvalita dalšího života dítěte a jeho rodiny. Trendem současné neonatologie je vedle vysoce specializované intenzivní péče také brzké zapojení rodičů a rodiny do péče o hospitalizované předčasně narozené děti za účelem vytváření oboustranné citové vazby.

V tomto směru se vyvíjela péče i u nás v porodnici. Postupné změny se zaváděly již po narození novorozence na porodním sále hlavně v oblasti separace matky a dítěte, přítomnosti druhých osob přímo u porodu. I na neonatologických odděleních čas přinášel změny, hlavně v ošetřovatelské péči v systému rooming in – matka společně s dítětem, který se z oddělení fyziologických novorozenců přesouvá i na oddělení intermediární a oddělení JIP. Velkým krokem bylo nejprve zřízení tzv. hostinského pokoje – kde maminky mohly zůstávat i po propuštění z odd. gynekologie v blízkosti svých dětí a mohly je navštěvovat několikrát denně. Až po vybudování pokojů RI pro nedonošené děti, kde již jsou ubytovány na pokoji přímo s dítětem, které dle potřeb má k dispozici vybavení, jako třeba inkubátor, potřebnou monitoraci, dechovou podporu.

O dalších změnách v čase neonatologie se zmíníme v našem sdělení.

Trendem současné neonatologie je vedle vysoce specializované intenzivní péče také brzké zapojení rodičů a rodiny do péče o hospitalizované předčasně narozené děti za účelem vytváření oboustranné citové vazby.


2. Pracovní den dětské sestry na fyziologii

Antoníčková Ilona – Olomouc


3. Kojení

Strahovská Kateřina, Řičicová Hana – Brno

Problematika kojení je dnes velmi diskutovaným tématem a vědět, jak správně pomoci přiložit matce novorozence k prsu a znát správné techniky přiložení by měla každá dětská sestra či porodní asistentka pracující na neonatologickém oddělení či porodním sále. Stejně jako je dnes samozřejmostí kojení, tak i bonding na porodním sále a nulová separace matky od dítěte. Dále by pečující personál měl vědět, jak poradit matce v péči o prsy, jak podpořit laktaci u matky, co může vést ke snížené tvorbě mateřského mléka a kdy je vhodné či nutné dítě dokrmit a kdy ne.


4. Screeningové vyšetření novorozenců

Kolbertová Hana, Šalplachtová Květuše – Brno
Od ledna roku 2022 probíhá u novorozenců pilotní screeningový program, kdy ke stávajícímu počtu 18 vyšetřovaných nemocí v rámci laboratorního novorozeneckého screeningu je možné připojit vyšetření dalších dvou dědičných onemocnění. Jedná se o spinální svalovou atrofii (SMA) a těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID); jejich včasné odhalení může přinést důležitou informaci o zdravotním stavu dítěte a přispět ke včasnému zahájení potřebné léčby.


5. Něžná péče v čase

Vinterová Lenka, Petulová Gabriela, Kubíčková Marie – Brno

Neonatologie je dynamicky se rozvíjející obor. Nejen lékařská věda a postupy, ale především péče o nedonošené děti se zdokonaluje každým dnem. Je to zásluha odborníků celého světa , kterým není lhostejná budoucnost našich nejkřehčích .Všem nám jde o jedno- aby z našich kulíšků vyrostli zdraví, spokojení a vyrovnaní jedinci.

Pojďme si ukázat v horizontu 15 let, jak se posunula péče o tato miminka na oddělení IMP 12 – Rooming in pro nedonošené děti, kde s entuziasmem sobě vlastním pracujeme.


6. Dětská mozková obrna

Michalcová Táňa, Vorlíková Marie – Brno

Sdělení se věnuje problematice dětí s onemocněním DMO, včetně jejich problémů při začleňování do společnosti.

V první části prezentace je uvedena všeobecná charakteristika onemocnění – etiologie, diagnostika, léčba a prognóza onemocnění.

Druhá část obsahuje kazuistiky dvou chlapců postižených tímto onemocněním, zachycených v dlouhodobém časovém horizontu.


7. Zkušenosti s ošetřováním PICC

Petrášová Veronika – Ostrava

Pohled na ošetřování pPICC – centrálních katétrů dříve a dnes. Co jsme ve spolupráci s PICC teamem ve FNO změnili.


8. Prevence extravazacea infiltrace u novorozenců

Fendrychová Jaroslava – Brno

Příspěvek pojednává o výskytu extravazace a infiltrace, jako následku intravenózní terapie u novorozenců, který byl zjištěn na základě šetření v perinatologických centrech ČR v roce 2020. Současně seznamuje s riziky vzniku této komplikace a navrhuje preventivní opatření, ke kterým patří hodnocení rizika vzniku, pečlivý výběr místa vstupu, aplikace pouze vhodných infuzních prostředků a léků, vyhýbání se aplikaci do míst, která se nedají imobilizovat nebo jsou ve flexi apod.


9. Naše první úspěchy s NAVA ventilací

Doleželová Marta, Drtilová Kateřina – Brno

V této prezentaci si představíme, co je NAVA ventilace u novorozenců a ukážeme si jeden konkrétní příběh malého pacienta, který svůj boj vyhrál. Jeho vstup do života byl velmi těžký a zezačátku se zdálo, že bude mít jeho příběh smutný konec. S pomocí zdravotníků a rodiny si ale svoje místo na Zemi úspěšně vybojoval.


10. Respirační handling

Uhrová Silvie, Blahynková Lenka – Brno

Práce fyzioterapeuta na JIP a intermediárním oddělení. Možnosti podpory respiračních funkcí a uvolňování břišní stěny pro zlepšení stereotypu dýchání.


11. Když není máma & Jarouškova cesta

Tatarka Jakub, Stejskalová Andrea – Brno

Na neonatologickém oddělení FN Brno zajišťujeme péči o extrémně a velmi nezralé novorozence a nejzávažnější patologické stavy v rámci regionu. Našim pacientem není jen samotné dítě, ale i jeho rodiče, které se snažíme co nejvíce zapojit do péče. V našem příspěvku však chlapeček to štěstí neměl, neboť po narození svou maminku nepoznal. Cílem této přednášky je ukázat tak trochu jinou cestu, kterou se po narození může dítě vydat.


12. Srovnání Saudská Arabie, Katar a Česká republika

Hillová Lucie, Juříková Petra – Ostrava


13. CRI DU CHAT syndrom

Ilona Malinková – Brno

Cri du chat nebo také syndrom kočičího křiku. Jedná se o velmi vzácnou genetickou poruchu. Syndrom je pojmenován podle zvuků, které vydávají postižené děti, kdy tyto zvuky připomínají kočičí mňoukání.

Ve FN Brno se narodila Emilka, která se musí s tímto postižením vypořádat.


14. Syndrom Saether – Chotzen

Sylva Pohanková, Lenka Kolářová – Brno

Sdělení se zabývá problematikou syndromu Saether – Chotzen, podtypu syndromů kraniosynostóz s proměnlivými projevy, které mohou zahrnovat kraniosynostózu, brachydaktýlii, syndaktýlii (zejména 2. a 3. prstu), ptózu, obličejovou asymetrii, nízkou čelní linii vlasů, strabismus, malé uši a dále také vady končetin.

První část prezentace objasňuje popis vzniku, příznaků, diagnostiku, léčbu a prognózu onemocnění. Druhá část obsahuje kazuistiku takto postiženého dítěte včetně ilustračních fotografií.


15. Novinky v neonatologii – inspirace z Německa

Pumprlová Marcela, Andrea Ševčíková – Zlín

Prezentace je zaměřená na představení novinek zavedených v perinatologickém centru ve Zlíně za posledních 10let, kde jsme čerpali z návštěvy Švédska a Německa.

V německém Passově byl vyvinut a implementován nový typ konceptu jednotek intenzivní péče, který spojuje různé oblasti odborných znalostí, jako je lékařská technologie, architektura, interiérový design, ale také práce lékařů a sester. V téhle dětské nemocnici se rodiče předčasně narozených dětí a dětí ohrožených na životě maximálně zapojují do péče a prosazují zde maximální kontakt rodičů s dítětem.

Jejich posláním je být blízko, být kompetentní a být lidský.

Za poslední roky jsme čerpali ze zkušeností a zavedli novinky na našem oddělení, v podobě stabilizace nezralého novorozence na lůžku LIFESTART při nepřerušeném pupečníku, zaměřili jsme se na bonding extrémně nezralých novorozenců na porodním sále s propracovaným termomanagementem. Zapojili jsme rodiče do péče, analyzujeme mateřské mléko a pracujeme na cue based feedingu.

Při implementaci novinek jsou středem zájmu potřeby pacientů a jejich rodičů.


16. 10 let v ÚPMD

Řežábková Eva – Praha

Ohlédnutí, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo změnit na odd. neonatologie v ÚPMD (pacienti, rodiče, personál)


17. Změny v resuscitaci novorozence v průběhu 10ti let

Kuličková Eva – Praha

Jednotlivé kroky resuscitace se v průběhu 10 let měnili, upravovali, rušili a to včetně názvu. Medicína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine (EBM)) „je systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta“.

Některé prepartální a intrapartální rizikové faktory se nám posunuli jinam.

Placentární transfuze, její formy a současný pohled na milking. Prevence tepelných ztrát novorozence donošený / nedonošený. Monitoring novorozence na porodním sále

Odsávání novorozence a doporučení pro aspirace mekonia v průběhu času

Použití Ambuvaku/ Neopaffu a způsob ventilace novorozence na porodním sále

Jak to bylo a je s podáváním kyslíku novorozencům, Léčebná hypotermie a její začátky

Kam jsme podávali a podáváme léky a jaké k farmakologické resuscitaci


18. Začalo to v ZOO…..

Kolářová Michaela, Babulíková Ivana – Zlín

Prezentujeme kazuistiku chlapce, u kterého se prokázal Apertův syndrom(akrocefalosyndaktylie).Jde o vzácné geneticky podmíněné onemocnění postihující především lebku předčasným uzavřením švů a dále horní a dolní končetiny syndaktilií.Řadí se do široké skupiny kraniosynostóz .Vyskytuje se velice vzácně .Jde o genetickou mutaci ,která se vyskytuje na jednom z chromozomů a postihuje jeden z genů zodpovědných za správný vývoj a funkci pojiva.


19. Hyperinzulinismus u novorozenců

Toul Daniel, Suchánková Irena – Ostrava

Hyperinzulinémie je neobvykle vysoká hladina hormonu inzulínu v krvi. Existuje řada důvodů, proč se u novorozenců hyperinzulinémie rozvine, v mnoha případech však není příčina nikdy určena. Možnosti léčby se liší v závislosti na příčině vysoké hladiny inzulínu a na souvisejících okolnostech. V prezentaci bude představena kazuistika hyperinzulinémie u novorozence.


20. Realizace Focus group – průzkum zkušeností sester s poskytováním paliativní péče na neonatologii

Kachlová Miroslava – Ostrava

Dne 4. 11. v rámci konání kongresu XXXVI. Neonatologické dny proběhlo výzkumné setkání na téma Paliativní péče pohledem neonatologických sester. Díky zkušenostem, názorům, a poznatkům z praxe sester z oddělení jednotlivých perinatologických center z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Olomouce, Ústí nad Labem, Zlína byl získán důležitý a cenný vhled do dané problematiky. Díky jejich individuálním pohledům na poskytování paliativní péče v prostředí neonatologických JIP byly definovány některé bariéry, limity péče, ale nastíněny také možnosti, jak je možné zmíněné překážky změnit.


21. Dětská klinická psychologie – neodmyslitelná součást oboru neonatologie

Jahnová Hana, Brno
Sobotková Daniela, Praha
Burešová Iva, Brno

Příspěvek seznamuje odbornou neonatologickou veřejnost s přínosem a náplní péče dětského klinického psychologa jako člena neonatologického týmu. Shrnuje klinické poznatky a zkušenosti za více jak 20 let péče o předčasně narozené děti, popisuje současný stav klinicko-psychologické péče o tyto děti v rámci ČR a zmiňuje návrhy na její zlepšení.


22. Význam včasnosti rané péče

Němcová Karla, Brno
Hrachovinová, Brno
Špuláková Lucie, Brno

Zdravý vývoj dětí je společným cílem lékařů, zdravotníků i pracovníků rané péče. Sociální služba raná péče je prospěšná při péči o děti s ohroženým vývojem nebo postižením. Má kompetence a kapacitu věnovat se rodinám, doplňuje práci lékaře, přijede za rodinou domů a umí naplnit nejčastější potřeby rodičů, a to vyslechnout jejich obavy a pomoci jim adaptovat se na nastalou situaci; rozvíjet smysly a psychomotoriku dítěte a zapojit rodiče aktivně do stimulace dítěte; pomáhá zorientovat se v systému zdravotnictví, školství a sociální podpory.

Pokud se rodině dostane podpory včas, lze tak předcházet krizím a dát dětem lepší start do života. Pomoc rané péče je odborná, včasná a bezplatná.

Přednáška posluchače seznámí s kazuistikou typické rodiny dítěte přicházejícího z neonatologie. Představí ukázku funkčního vyšetření zraku, možnosti včasné podpory rodiny a dítěte a posun situace v průběhu spolupráce se službou. Ukáže důležitost brzkého předání kontaktu z neonatologie na ranou péči.


23. Příběh Barunky

Novoměstská Ivona, Gerhardová Lucie – Brno

Kazuistika formovaná jako příběh o Barunce, která se narodila v „Covidové době“, kdy oba rodiče prodělávali Covid-19.

Jde o krátké shrnutí jejího vstupu do života a následném pobytu na JIRPN, později na RI odd12 intermediární péče. Odkud si ji pak 71. den odvážel tatínek domů.


24. Role logopeda na NO

Červenková Barbora – Brno

Všechny předčasně narozené děti jsou ohroženy vznikem averzivních reakcí při příjmu potravy, ale jen u části z nich tyto obtíže přetrvávají v průběhu dětství. Podstatné je to, zda objevíme to, co přesně jim při kojení či krmení vadí, co jim není příjemné. Důvody, proč dítě, které se narodilo předčasně a začíná být kojeno, nechce dostatečně otevřít ústa a tlačí jazyk do patra, může být celá řada. Příspěvek je věnován rozvaze, co tento stav může způsobovat, a co s ním můžeme dělat. Smyslem práce klinického logopeda na neonatologickém oddělení je zajistit, aby se děti při příjmu potravy cítily co nejkomfortněji, aby i později v raném dětství mohly považovat příjem potravy za příjemnou činnost.


25. RI pro nedonošené děti v průběhu desetiletí

Zmeškalová Stanislava, Opálková Pavla – Brno

Péče o nezralé děti má dynamický vývoj. Během uplynulého desetiletí se v neonatologii zabydlely nové trendy nejen ve sféře medicínské, ale i ošetřovatelské.

Pobyt matky spolu s nezralým novorozencem je důležitou součástí péče o dítě a matku.

Od roku 2012 je ve fakultní nemocnici Brno oddělení, poskytující péči extrémně a velmi nezralým dětem v systému Rooming-in.

Spolu se zahájením provozu tohoto specifického oddělení se začala sbírat data, sledující gestační stáří, hmotnost dítěte, způsob a druh výživy dětí. Dalšími sledovanými parametry jsou délka hospitalizace dětí, pobyt matky, pobyt matky společně s dítětem.

Vzhledem k velikosti a délce sbíraných dat mohou být takto získané výstupy přínosné pro další směřování péče o tyto děti.

Společně s prezentovanými daty se pokusíme zavzpomínat na úsměvné, ale i vážné události z minulých let.