Cookies

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Doba uložení osobních údajů:

Doba nezbytně nutná pro naplnění příslušných účelů zpracování, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu doba delší.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je nezbytné uchovávat dokumentaci potřebnou pro registraci a účast na XXIX. Neonatologickém setkání a XXIII. Hanákovy dny ve dnech 3. – 5. červena 2022 pořádané v hotelu Zámek Valeč, Česká republika.