DŮLEŽITÁ DATA

Zvýhodněná cena ubytování a registračního poplatku do 25. 4. 2022, je akceptováno datum odeslání platby

Přihlášení k aktivní účasti do 29. 4. 2022

Zvýhodněná platba pro sestry registrované v ČAS V Neonatologické sekci do 27. 5. 2022