Fakultní nemocnice Brno

Neonatologické oddělení FN Brno je oddělení, které se v rámci naší nemocnice zaměřuje primárně na péči o novorozené děti, a to od narození do propuštění do domácí péče. Sekundárně dále zajišťuje, v lékařem indikovaných případech, následnou ambulantní péči.

Neustále na sobě pracujeme

Náš zdravotnický tým je tvořen odborníky z řad lékařů a zdravotních sester, kteří se specializují v oboru neonatologie a pediatrie (dětské lékařství).

Kromě vzdělání potřebného pro výkon jejich povolání a specializačního vzdělávání se naši zdravotníci i nadále erudují ve svém oboru účastí na odborných workshopech, seminářích, konferencích apod.

Tvoříme tým s těmi nejlepšími

Neonatologické oddělení je součástí Perinatologického centra intenzivní péče FN Brno, největšího perinatologického centra České republiky. Jsme součástí systému interdisciplinární superspecializované péče pro řešení závažných nemocí a vad (vrozené vývojové vady – srdeční, rozštěpové, zažívacího a močového traktu, metabolické vady, apod.).

Víme, co je pro Vás důležité

Naší prioritou je zajištění kvalifikované odborné péče. Zároveň podporujeme  neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů do péče. Stali jsme se průkopníky v zavedení rooming-in pro nedonošené děti a praktikování metod vývojové péče.

Jsme držiteli titulu Baby-Friendly Hospital a certifikátů deklarujících vysokou odbornost zdravotní péče a moderní trendy v neonatologii.

Své know-how předáváme budoucím generacím

Členové týmu Neonatologického oddělení aktivně působí v oblasti výuky a vzdělávání lékařů, sester a ostatních specialistů jako:

  • odborní asistenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
  • lektoři Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
  • školitelé atestujících lékařů

Podílíme se rovněž na vědecko-výzkumné činnosti.