Na odborném programu se podílí všechny nemocnice, dodržujeme nezávislý souběh dvou sekcí – „lékařské“ a „sesterské“.

Změna programu vyhrazena

Společné téma je: Změny na neonatologických odděleních v posledním desetiletí – pozitiva i negativa

Akce je pořádána pod záštitou ČESKÉ ASOCIACE SESTER.

Kompletní program v PDF

Registrace: 13:30 – 18:00 v salónku u recepce hotelu

Ubytování: od 14:00 hod

Pozdní oběd je možné si objednat na místě dle nabídky hotelu, účastník si hradí sám. 

WELLNESS: 14:00 – 21:00 

18:00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE A WORKSHOP na téma Změny na neonatologických odděleních v posledních deseti letech – pozitiva, negativazkušenosti z pracovišť

​Následuje posezení s občerstvením u cimbálu do 24:00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé a partner večera S.A.B. IMPEX S. A. B. Impex, s.r.o.

7:15 – 10:00 – snídaně

7:30 – 10:00 – registrace v salónku u recepce

od 11:00 – ubytování

do 10:00 vyklizení pokoje, prostor pro zavazadla bude vyhrazen

Wellness – 7:00 – 21:00, sauny od 13:00 do 21:00

Odborný program lékařská a sesterská sekce 8:30 – 13:00 hod (Změna programu vyhrazena)

Sesterská sekce
blok I. 8:30 – 10:30

předsedající: Erika Nečasová; Brno

1. Neonatologie včera a dnes
Ševčíková Kateřina, Klímová Kateřina (Brno)


2. Pracovní den dětské sestry na fyziologii
Antoníčková Ilona (Olomouc)


3. Kojení
Strahovská Kateřina, Řičicová Hana (Brno)


4. Screeningové vyšetření u novorozenců
Kolbertová Hana, Šalplachtová Květuše (Brno)


5. Něžná péče v čase
Vinterová Lenka, Petulová Gabriela, Kubíčková Marie (Brno)


6. Dětská mozková obrna
Michalcová Táňa, Vorlíková Marie (Brno)


10:30 – 11:00 coffee break

II. blok 11:00 – 13:00

předsedající: Jana Kučová; Ostrava

7. Zkušenosti s ošetřováním PICC
Petrášová Veronika (FN Ostrava)


8. Prevence extravazace a infiltrace u novorozenců
Fendrychová Jaroslava (Brno)


9. Naše první úspěchy s NAVA ventilací
Doleželová Marta, Drtilová Kateřina (Brno)


10. Respirační handling
Uhrová Silvie, Blahynková Lenka (Brno)


11. Když není máma & Jarouškova cesta
Tatarka Jakub, Stejskalová Andrea (Brno)


12. Srovnání Saudská Arabie, Katar a Česká Republika
Hillová Lucie, Juříková Petra (Ostrava)


Oběd 13.15 – 14.30 hod

Volný program

Večeře formou rautu od 19 hod

Navazuje posezení s možností tance do 24 hod

Srdečně zvou pořadatelé a partner večera NUTRICIANUTRICIA - Danone a.s.

7:15 – 10:00 – snídaně

8:00 – 09:00 – registrace v salónku u recepce

do 11:00 hod vyklizení pokoje, prostor pro zavazadla bude vyhrazen

Wellness – 7:00 – 10:00

Odborný program lékařská a sesterská sekce 8:30 – 13:00 hod

Sesterská sekce
blok III. 8:30 – 10:30

předsedající: Andrea Stejskalová; Brno

13. Cri du Chat syndrom
Malinková Ilona (Brno)


14. Syndrom SAETHRE – CHOTZEN a kazuistika
Kolářová Lenka, Pohanková Sylva (Brno)


15. Novinky v neonatologii- Inspirace z Něměcka
Pumprlová Marcela, Andrea Ševčíková (Zlín)


16. 10 let v ÚPMD
Řežábková Eva (Praha)


17. Změny v resuscitaci novorozence v průběhu 10ti let
Kuličková Eva (Praha)


18. Začalo to v ZOO
Kolářová Michaela, Babulíková Ivana (Zlín)


10:30 – 11:00 coffee break

IV. BLOK 11:00 – 13:00

předsedající: Jaroslava Fendrychová

19. Hyperinzulinismus u novorozenců
Toul Daniel, Suchánková Irena (Ostrava)


20. Realizace Focus group – průzkum zkušeností sester s poskytováním paliativní péče na neonatologii
Kachlová Miroslava (Ostrava)


21. Dětská klinická psychologie – neodmyslitelná součást oboru neonatologie
Jahnová Hana, Brno
Sobotková Daniela, Praha
Burešová Iva, Brno


22. Význam včasnosti rané péče
Novoměstská Ivona, Gerhardová Lucie (Brno)


23. Příběh Barunky
Novoměstská Ivona, Gerhardová Lucie (Brno)


24. Role logopeda na NO
Červenková Barbora (Brno)


25. RI pro nedonošené novorozence v deseti letech
Zmeškalová Stanislava, Opálková Pavla (Brno)


Ukončení akce

13:15 – 14:30 oběd