Vážené kolegyně a kolegové, vystavovatelé, hosté, milí přátelé!

Když jsme před 30 lety poprvé pořádali neonatologické setkání (3. – 5. června 1992, Vernířovice), netušili jsme, že se rodí tradice. Plánujeme se letos setkat shodou okolností rovněž ve dnech 3. – 5. června, čili na den přesně po třech desetiletích. Mnohé se pochopitelně změnilo, naše neonatologie se stala zdravě sebevědomou odborností zaštítěnou Českou neonatologickou společností, s výsledky peri- a neonatologické péče na úrovni špičkových zemí.

Neonatologická setkání / Hanákovy dny nyní organizuje pět pracovišť, která se cyklicky střídají. Čtyři z nich jsou moravská perinatologická centra intenzivní péče (Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava), pátým je novorozenecká JIP Pediatrické kliniky Brno).

Konference na odpovídající úrovni nelze zajistit bez pomoci spolupracujících firem, vystavovatelů. Vám patří náš veliký dík za smysluplnou spolupráci a podporu.

Na odborném programu se podílí všechny nemocnice, dodržujeme nezávislý souběh dvou sekcí – „lékařské“ a „sesterské“. Tak tomu bylo již při prvním setkání, tenkrát skutečnost dvou sekcí byla pionýrským počinem. Odbornému programu nechceme stavět žádné mantinely, pro obě sekce vyhlašujeme téma Změny na neonatologických odděleních v posledním desetiletí – pozitiva i negativa.

Přivítáme aktivní účast všech, včetně mladých kolegyň a kolegů, pro které může konference představovat první možnost přednášet.

Ivo Borek